KAISAR, s.r.o.
KAISAR, s.r.o.

Sídlo: Planckova 1, 851 01 Bratislava

Označenie registra: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I

oddiel : Sro, Vložka číslo:  14965/B

IČO: 35 721 171

Meno: Ing. Rifat Assad

Telefón:  0903252700

E – mail: rifat@alibabacentrum.sk