KAISAR, s.r.o.
Hotel ALI BABA rekonštrukcia a prístavba

Dopytovo orientovaný projekt
V rámci realizácie projektu sa zrekonštruuje objekt hotela, vďaka čomu sa
prispeje k rozvoju cestovného ruchu v Humennom a jeho blízkom okolí
skvalitnením a rozšírením služieb poskytovaných v cestovnom ruchu. Vytvorí sa
kvalitné zariadenie cestovného ruchu s vhodnými predpokladmi využitia aj v
mimosezónnom období. Rovnako sa myslelo aj na imobilných návštevníkov,
pre ktorých budú slúžiť bezbariérovo upravené izby. Cieľom je celoročné
využitie a nárast počtu návštevníkov.


Námestie slobody 51, 066 01 Humenné

KAISAR, s.r.o., Planckova 1, 851 01 Bratislava

03.11.2009        Dátum ukončenia  projektu:     30.9.2012

3 893 843,73 EUR
Stručný opis: 
Miesto realizácie projektu: 

Názov a sídlo prijímateľa:   

Dátum začatia projektu:

Výška poskytnutého NFP:
Po realizácii:
www.sacr.sk                                     www.opkahr.sk
Pred realizáciou: